Skokowe wzrosty cen na rynku drzewnym

drewno

Branża przemysłu drzewnego w opałach. Skokowe wzrosty cen sprawiły, że znacznie wzrosły koszty po stronie firm zajmujących się produkcją płyt drewnopochodnych, mebli, palet i innych produktów z drewna. Dodatkowo pojawiły się problemy z zaopatrzeniem rynku krajowego w surowiec. Na problem uwagę zwróciła Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego.

Jako jedno ze źródeł problemu PIGDP wskazała sprzedaż drewna z huraganu w Borach Tucholskich. Zdaniem Izby włączenie surowca pochodzącego z tej klęski żywiołowej do wolnej sprzedaży mogło zakończyć się niekontrolowanym wzrostem cen. Aktualna sytuacja na aukcjach systemowych wskazuje na to, że tak się właśnie stało. Mimo to nawet PIGPD jest zaskoczona skalą wzrostów cen.

Jak wskazuje Izba, do rozwoju tego stanu rzeczy przyczyniła się polityka gospodarowania surowcem w latach 2017-19, w wyniku której jedynym kryterium przy sprzedaży była cena. W efekcie pojawili się pośrednicy oraz firmy zagraniczne, które tym samym weszły na rynek i stały się konkurencją dla krajowych producentów. Doprowadziło to do sytuacji, w której drewno zaczęło trafiać na eksport, a nie do rodzimych przedsiębiorstw.

Z tego względu PIGPD oraz inne organizacje zrzeszające firmy w branży drzewnej wezwały rząd do podjęcia działań w celu ograniczenia eksportu drewna okrągłego z Polski. Izba oczekuje zaopatrzenia rynku krajowego, wprowadzenia zakazu wywozu drewna okrągłego poza UE, rozdzielenia zasad sprzedaży drewna, oddzielenia drewna małowymiarowego od wielkowymiarowego, a także wprowadzania zasady, że dopiero po podpisaniu umów krajowych można wystawiać na sprzedaż drewno z przeznaczeniem na eksport.

Celem jest ograniczenie roli pośredników, zastopowanie wzrostu cen i zwiększenie podaży surowca w kraju. PIGPD liczy także na przyjęcie sugerowanych przez nią zasad sprzedaży drewna (m.in. w zakresie podziału puli surowca 90:10, czy zachowania pełnej jawności danych dotyczących historii zakupów, podaży i sprzedaży surowca drzewnego). Przedsiębiorcy wskazują przy tym, że dużym problemem jest także zmienność zasad sprzedaży drewna na rynku. Stabilizacja w tym zakresie pozwoliłaby na strategiczne i długoterminowe planowanie rozwoju, przyczyniając się w znacznym stopniu do poprawy sytuacji firm.


mtbloger

No description.Please update your profile.